بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت بیمه سرمد به عنوان ارائه دهنده بیمه مسئولیت به پزشکان وپیرا پزشکان محترم پیشرو در صنعت بیمه میباشد .

به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1396هر کس بدون مجوز قانونی عمدا ویا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد لطمه ای وارد نمایند که موجب ضرر مادی یا معنوی شود . مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد ابعاد مسئولیت در قانون مدنی ایران به قدری وسیع است که برای هرکس به مقتضای شغل وحرفه وی وحتی فراتر از ان به مقتضی نوع ارتباطات ومراودات اجتماعی وی میتوان نوعی بیمه مسئولیت تعریف نمود .

بیمه مسئولیت پزشکان و بیمه مسئولیت پیرا پزشکان از انواع رایج بیمه نامه مسئولیت در شرکتهای بیمه میباشد .

بیمه مسئولیت پزشکان ، بیمه سرمد ، تعهداتی را به عهده میگیرد که ریسک مسئولیت پزشکان را در مقابل خطراتی خاص را تقبل وعنداللزوم جبران خسارت مینماید .

وظایف بیمه سرمد و تعهدات بیمه در مقابل خطرات بیمه مسئولیت پزشکان :

خسارت قابل تامین در بیمه مسئولیت پزشکان بیمه سرمد شامل دیه ناشی از نقص عضوویا فوت زیان دیده وهزینه درمان صدمات جسمی یا روانی اوست .بیمه گذار بیمه سرمد به موجب خرید بیمه مسئولیت از بیمه سرمد بر اساس را ی مراجع ذی صلاح که وی را مسئول جبران خسارت شناخته میشود بر اساس شرایت بیمه نامه بیمه مسئولیت متعهد به پرداخت آنها باشد .

در مواردی که با توجه به اسناد ومدارک رائه شده مسئولیت دارنده بیمه مسئولیت بیمه سرمد از نظر بیمه گر محرز باشد بیمه گر ( بیمه سرمد ) می تواند قبل از رای دادگاه با جلب رضایت بیمه گذار (دارنده بیمه مسئولیت ) ویا مدعیان خسارت را پرداخت وتسویه نماید .

تعهدات بیمه گر ( بیمه سرمد) منحصر به مسئولیت حرفه ای دارنده بیمه مسئولیت در مدت اعتبار بیمه نامه مسئولیت رخ دهد مشروط به اینکه ادعای خسارت در طول مدت اعتبار بیمه نامه بیمه مسئولیت یا حد اکثر ظرف مدت چهارسال پس از انقضای بیمه نامه مسئولیت اعلام شود در صورت توافق بیمه گر ( بیمه سرمد)و بیمه گذار (دارنده بیمه مسئولیت ) این مدت تا شش ماه قابل افزایش است .

بیمه سرمد نمایندگی قاضی کد1500با آگاهی کامل از قوانین ومقررات حاکم بر صدور بیمه نامه مسئولیت پزشکان اماده اراعه خدمات حظوری وغیر حظوری به پزشکان وپیرا پزشکان محترم بوده وبهترین نوع بیمه نامه مسئولیت پزشکان را صادر وارائه مینماید .

باز متذکر میشود که داشتن بیمه نامه مسئولیت برای پزشکان محترم از الزامات امروزه میباشد تا بیمه نامه بتواند در ومواقع لزوم جبران خسارات را بنماید .

نمایندگی 1500بیمه سرمد مجری صدور بیمه نامه مسئولیت پزشکان

بیمه سرمد نمایندگی 1500

آدرس تهران فلکه دوم صادقیه سازمان اب غربی نبش گلستان دوم مجتمع نور قائم واحد 8

تلفن 021-44098225

همراه 09120330234

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *