اینترنت بانک صادرات

مرحله اول: انتخاب بیمه
جهت استعلام قیمت بیمه نوع بیمه را انتخاب نمایید

اطلاعات و استعلام قیمت
استعلام قیمت بیمه شخص ثالث

استعلام قیمت بیمه بدنه
استعلام قیمت بیمه آتش سوزی
استعلام قیمت بیمه عمر

اطلاعات شخصی
اطلاعات سفارش
حضوری
غیر حضوری


ثبت درخواست به منزله خرید و یا صدور نمی باشد
لطفا منتظر تماس کارشناس ما باشید.
ارسال تصویر مدارک

ارسال تصویر کارت ملی

تایید اطلاعات
نوع بیمه:
نام و نام خانوادگی:
شماره موبایل:
شهر:
ایمیل:
روش تحویل:
کد معرف:
توضیحات:
تصویر روی کارت ماشین:
تصویر پشت کارت ماشین:
تصویر دوی بیمه نامه:
تصویر روی کارت ملی: