بیمه مسئولیت مدنی عمومی و سایر

بیمه مسئولیت مدنی عمومی و سایر

 

 

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت مدنی عمومی و سایر

متداول ترین و شناخته شده ترین این موارد ریزش ساختمانهای مجاور حین گود برداری و اجرای یک پروژه ساختمانی که خسارتهای مالی و جانی را به اشخاص ثالث وارد می سازد. از انواع این بیمه نامه ها می توان به شرح زیر استفاده کرد:

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی.

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی.

بیمه مسئولیت مدنی جامع شهری (ویژه شهرداریها و دهیاری  ها).

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و …. در قبال اشخاص ثالث.

بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی.

بیمه مسئولیت مدنی مدیر (هیئت مدیره) ساختمان  ها.

 

سایر انواع بیمه های مسئولیت مدنی عمومی.

بیمه عملیات ساختمانی

آنچه امروز در تخریب بناهای قدیمی و اجرای پروژه های ساختمانی شاهد هستیم، خسارات مالی و جانی هست که به اشخاص ثالث وارد می‌آید. برای جبران این گونه خسارات، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث، ارائه می شود. در بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مسئولیت مدنی بیمه‌ گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می شود. بنابراین اگر در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، احداث‌پی، و مراحل ساخت بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه‌ گر با رعایت شرایط بیمه نامه و بعد از احراز مسئولیت بیمه‌ گذار، اقدام به جبران خسارت خواهد کرد.

 

اهم خسارت هایی که معمولاً به اشخاص ثالث وارد می گردد به شرح زیر هست:

 

 • نشت و ترک‌خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد ساخت.
 • ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری.
 • خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش.
 • خسارات وارد به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز.
 • خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن.
 • خسارات وارد به خودروهای عبوری یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی.
 • خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه‌ های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور.(
 • خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی.
 • خسارات جانی اشخاص ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می‌گردند.
 • خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو

بیمه مسئولیت مدنی ناشی آتش سوزی

گسترش‌ دامنه‌ آتش سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می شود که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌نامه های آتش سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ و جبران نمی باشد؛‌ لاکن ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، کلیه‌ زیان‌ های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله های آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد کرد.

 

بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای نصب و نگهداری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی

این بیمه نامه به منظور جبران تمامی خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می گردد. نیز تمامی کسانی که مسئول نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی هستند، در قبال اشخاص ثالث، به این بیمه نامه نیاز دارند. با توجه به شرایط ثبت شده در بیمه نامه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی خطراتی همچون فوت، نقص عضو، هزینه‌ های پزشکی و خسارت مالی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای نگهداری و نصب آسانسور و پله برقی

امروزه کمتر ساختمان مسکونی وتجاری، اداری وجود دارد که مجهز به آسانسور و پله‌برقی نباشد. حتی بعضی از واحدهای بزرگ صنعتی علاوه بر دارا بودن آسانسور نفربر، دارای آسانسور باربر همچنین می‌باشند. نصابان و سرویس‌کاران آسانسور همچنین در برابر خدماتی که ارائه می‌دهند مسئول خواهند بود. چرا که عملکرد نامطلوب در سیستمهای آن ها ممکن هست موجب بروز خسارات جانی و مالی گردد. بنابراین به تمامی دارندگان و نصابان آسانسورها و پله برقی در ساختمانهای تجاری و مسکونی توصیه می گردد، بیمه نامه فوق را تهیه کنند. این بیمه نامه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینه پزشکی استفاده کنندگان از‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ و برطبق شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه جبران‌ می کند. نیز در آسانسورهای باربر، خسارات مالی همچنین تحت پوشش است.

بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران فنی مراکز درمانی

در این بیمه نامه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان(مسئولیت بیمه‌ گذار) در مقابل بیماران و اشخاص ثالث بیمه می شود. بدین معنی که چنانچه در جریان اجرای وظایف نامبرده، حادثه‌ای رخ دهد که منجر به خسارت جسمانی به بیماران و اشخاص ثالث گردد و بیمه‌ گذار قانوناً مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد خسارت وارده از طریق این بیمه نامه جبران می شود.

مسوولین فنی بیمارستان دارای شرح وظایفی هستند که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است در این شرح وظایف مسئولیتهای مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و به عبارت جامع‌تر مسئولیت تمامی امور مؤسسات پزشکی به عهده مسوول فنی گذاشته شده است.

بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهد کودک

موضوع بیمه نامه عبارت هست از مسئولیت مدنی بیمه‌ گذار در رابطه با خسارات جانی به کودکان استفاده کننده از امکانات مهد کودک. اگر در رابطه با مسئولیت بیمه‌ گذار به کودکانی که از امکانات مهد کودک استفاده می‌کنند و اسامی آن ها از طریق لیست ارسالی به بیمه‌ گر اعلام شده خسارت بدنی وارد آید بیمه‌ گر بعد از محرز شدن مسئولیت بیمه‌ گذار مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه و قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه، برای جبران خسارت اقدام خواهد کرد.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر

این فرآیند به منظور صدور بیمه‌نامه‌ای برای پوشش خطرات ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر انجام می شود. این فرآیند با دریافت فرم پیشنهاد تکمیل شده از مشتری آغاز شده و بیمه نامه بعد از دریافت وجه حق‌بیمه، صادر می گردد. تمامی مدیران و ناجیان استخر برای بیمه نمودن اشخاص ثالث (استفاده کنندگان از استخر) به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت مدیر سینما

مدیران سالن های سینما، کنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالی اشخاص استفاده‌کننده سالن‌ها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در این سالن‌ها، بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران سالن های سینما، کنسرت و اجلاس، کنسرت و اجلاس صادر می گردد. تمامی مدیران سالن های سینما، کنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالی اشخاص استفاده‌کننده سالن‌ها به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

 

مراحل صدور

1.دریافت درخواست کتبی مشتری مبتنی بر صدور بیمه نامه مسئولیت و تکمیل فرم پیشنهاد.

 1. 2. پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌ گذار.
 2. 3. صدور بیمه نامه مربوطه.

مدارک لازم

کارت ملی بیمه‌ گذار

انجام بازدید توسط کار شناس بیمه‌ گر(در صورت نیاز).

 

 

راهنمای دریافت خسارت

در تمامی بیمه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گذار موظف هست به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع کرده و تشکیل پرونده خسارت کند بنابراین ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه کنند .

فرایند دریافت خسارت

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه های مسئولیت می‌بایست تقاضا یا اعلام خسارت بیمه گذار ویا زیان دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و همچنین شرح کامل حادثه به بیمه گر اعلام گردد.

مدارک لازم برای تاییدیه قرارداد به شرح زیر است:

 • مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه که میبایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد.
 • حق بیمه حتما پیش از حادثه پرداخت شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده.
 • تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و مقدار تعهد درج گردد.
 • احراز مسئولیت بیمه گذار در قبال حادثه به وقوع پیوسته برای زیان دیده.

مدارک اعلام خسارت

 1. 1. گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده باشد(درصورتی که فوت ناشی ازحادثه باشد)
 2. 2. گواهی پزشک معالج و یا پزشک قانونی مبتنی بر تعیین دلیل فوت
 3. 3. کپی برابربااصل خلاصه رونوشت وفات یا جواز دفن
 4. 4. کپی برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی(تمامی صفحات)
 5. 5. کپی صفحه اول(مشخصات) دفترچه تأمین اجتماعی
 6. 6. برگ انحصار وراثت(درصورت عدم تعیین ذینفع) (نامحدود)

ب- در صورت غرامات بدنی به جز فوت:

 1. 1. کپی شناسنامه برابر اصل از تمام صفحات ابطال شده و کارت ملی
 2. 2. کپی دفترچه تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی شخص مصدوم
 3. 3. هرگونه مدارک مرتبط با اشتغال مصدوم در کارگاه مشتمل بر کارت پرسنلی قرارداد کاری، گواهی اشتغال به کار و لیست سازمان تامین اجتماعی
 4. 4. هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرس و کار شناس اداره کار، سازمان آتش آدرس و اوژانس
 5. 5. گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
 6. 6. پرونده کامل بیمارستانی
 7. 7. نظریه و گزارش پزشک قانونی
 8. 8. رای محاکم قضایی (در صورت مراجعه به دادگاه)
 9. 9. دریافت رضایتنامه از مصدوم

ج – در صورت وقوع خسارات نقص عضو و هزینه پزشکی :

 1. 1. کپی شناسنامه برابر اصل تمام صفحات و کارت ملی شخص مصدوم
 2. 2. کپی دفترچه تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی شخص مصدوم
 3. 3. هرگونه مدارک مرتبط با اشتغال مصدوم در کارگاه مشتمل بر کارت پرسنلی قرارداد کاری، گواهی اشتغال به کار و لیست سازمان تامین اجتماعی
 4. 4. هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرس و کار شناس اداره کار، سازمان آتش آدرس و اوژانس
 5. 5. گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
 6. 6. اصل صورتحساب و یا برابر اصل هزینه های درمانی و پرونده بالینی مصدوم در زمان بستری
 7. 7. گواهی پزشک معالج مصدوم مبتنی بر پایان درمان
 8. 8. عکس رادیولوژی بعد از حادثه و بعد از پایان طول درمان(در صورت شکستگی اعضای بدن)
 9. 9. نظریه پزشک قانونی و رای دادگاه (در صورت مراجعه به مراجع قضایی)
 10. 10. برگه های بازجوئی در مراجع قضایی و انتظامی (در صورت مراجعه به مراجع قضایی و شکایت از کارفرما)
 11. 11. تعیین درصد نقص عضو توسط پزشک معتمد بیمه‌ گر (در صورت عدم مراجعه به مراجع قضایی و پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)
 12. 12. دریافت رضایتنامه از مصدوم

د- در صورت وقوع خسارات مالی :

در خصوص خسارتهای مالی هرگونه مدرکی که برای تعیین رقم خسارت از طرف کار شناس بازدید کننده مشخص شده، الزامی هست. در مواردی که حادثه در مراجع قضایی رسیدگی و منجر به صدور رأی دادگاه است، تمامی مدارک الزم برای دریافت خسارت بعد از برابر اصل نمودن در دادگاه میبایست در اختیار بیمه گر قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر از طریق صفحه: سوالات متداول بیمه مسئولیت

جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط:

کسب درآمد از بیمه
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای پروژه های عمرانی
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا