نمایندگان محترم بیمه می توانند از امکانات زیر به صورت اختصاصی برای نمایندگی خود استفاده نمایند:

  • یادآور سررسید بیمه ، سفارش آنلاین بیمه ، مشاوره آنلاین بیمه
  • اپلیکیشن موبایل ، ربات تلگرام و سیستم جذب بازاریاب اینترنتی