نمایندگی 1500 بیمه سرمد و سایت 1500co.ir مجموعه ای کامل ازقوانین مربوط به بیمه ها برای راحتی کاربران آماده نموده است.

کاربران می توانند پس از مطالعه این بخش و بخش سوالات متداول در صورتی که همچنان ابهام آنها در مورد موضوع موردنظر خود برطرف نشده، سوال خود را از طریق صفحه مشاوره امور بیمه مطرح نموده و در اسرع وقت پاسخ آنرا دریافت نمایند.