بیمه مهندسی

سوالات متداول بیمه های مهندسی

 

  1. 1. بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران (CAR) چه مواردی را پوشش می دهد؟

الف) کارهای مورد مقاطعه

ب) سوار کردن و یا نصب ماشین آلات

ج) لوازم و تجهیزات ساختمانی

د) ماشین آلات ساختمانی

ﻫ) هزینه های مرتبط با جمع آوری ضایعات

و) مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

ز) اموال مجاور

 

  1. 2. بیمه نامه CAR چه خطراتی را تحت پوشش دارد؟

الف) آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، کاربرد آب و یا سایر موارد و نیز سایر اقداماتی که به منظور اطفاء حریق انجام می گیرد.

ب) سیل،طغیان آب،باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان.

ج) هر نوع طوفان.

د) زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها.

ﻫ) دزدی ساده، سرقت با شکست حرز.

 

  1. بیمه نامه تمام خطر نصب چه مواردی را پوشش می دهد؟

الف) خطرات طبیعی مثل سیل، زلزله، طوفان، نزولات جوی.

ب) آتش سوزی، انفجار، برخورد جسم خارجی، ریزش و رانش زمین.

ج) دزدی، خسارت ناشی از بکار بردن مصالح معیوب و اجرای ناصحیص کار به بخشهای اجراء شده دیگر که بطور صحیح پایان شده و غیره.

 

  1. 4. بیمه تمام خطر نصب (EAR) چه خطراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟

الف) آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سقوط هواپیما.

ب) خسارات ناشی از کاربرد آب و یا سایر موارد و نیز سایر اقداماتی که به منظور اطفاء حریق صورت می پذیرد.

ج) سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان.

د) هر نوع طوفان.

ﻫ) هر نوع طوفان.

و) زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین، صخره ها.

ز) دزدی ساده، سرقت و یا شکستن حرز.

ن) خطاهائیکه در خلال عملیات نصب صورت پذیرد.

ت) سهل انگاری، عدم مهارت، عدم تجربه، اعمال توأم با سوء نیت.

س) اتصال کوتاه، جرقه زدن، ولتاژ بیش از حد.

ش) فشار و یا خلاء بیش از حد، از هم گسیختن در اثر نیروی گریز از مرکز.

ی) هر حادثه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی دیگر مانند: از بین رفتن و یا خسارت ناشی از ریزش آواره عوامل خارجی، حمل و نقل اشیاء مورد نصب در محوطه و غیره.

 

  1. بیـمه ریسـکهای تکمییل شده ساختمانی (CECR) چه مواردی را پــوشش می دهد؟

الف) جاده ها

ب) باند فرودگاهها

ج) پلها.

د) تونلها.

ﻫ) انواع سدها.

و) کانالها.

ز) بندرگاهها.

ن) حوضچه های مخصوص تعمیر کشتیو

ت) شبکه ها و سیستمهای آبیاری

س) مخازن ذخیره آب

ش) شبکه ها و سیستمهای فاضلاب

 

  1. 6. بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR) چه خطراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟

الف) تصادم وسایط نقلیه زمینی، آبی، هوائی یا هر گونه شیئی که از آن ها فرو افتد.

ب) زمین لرزه، آتشفشان، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان.

ج) طوفان ( حرکت هوا با قدرتی بیش از 8 درجه در مقیاس بیو فورت).

د) سیل و یا طغیان آب.

ﻫ) نشیت زمین، لغزش زمین و صخره ها و یا هر گونه حرکت دیگر زمین.

و) یخ بندان، بهمن، یخ و برف.

ز) خرابکاری عمدی شخص.

ن)آتش سوزی، صاعقه، انفجار.

 

  1. بیمه فساد کالا (محصول) و یا بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS) چه مواردی را پوشش می دهد؟

اگر حادثه ای موجب از بین رفتن و یا خسارت وارد به تجهیزات سرد کننده بشود و غرامت ناشی از آن تحت شرایط بیمه نامه شکست ماشین آلات قابل جبران باشد، فساد محصول در اثر چنین حادثه ای تحت پوشش خواهد بود.

 

  1. 8. بیمه فساد کالا (محصول) و یا بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS) چه خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟

الف) افزایش و یا کاهش درجه برودت

ب) فرار ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مواد سرد کننده بداخل سالنهای سردخانه ( ارزش مواد سرد کننده تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد).

ج) در مورد سردخانه های CA: ترکیب نامتناسب هوا.

 

  1. بیمه شکست ماشین آلات چه مواردی را پوشش می دهد؟

الف) دستگاه های مولد نیروی برق (بویلرها، توربینها و ژنراتورها)

ب) تاسیسات شبکه های برق رسانی ( ترانسفورماتورها، تجهیزات برق فشار قوی و ضعیف)

ج) ماشین آلات تولیدی و تجهیزات کمکی (ماشینهای ابزار و ماشینهای بافندگی ، ماشین آلات کاغذ سازی، پمپ  ها، کمپرسورها، مخازن، لوله ها، تیوپها و… ).

 

  1. 10. بیمه شکست ماشین آلات چه نوع خساراتی را جبران می نماید؟

الف) اشتباه در طراحی (محاسبات، نقشه ها، ترسیمات، مشخصات فنی) خطاهائیکه در هنگام ساخت و یا نصب ماشین آلات صورت می پذیرد.معایب موجود در ریخته گری و مواد اولیه.

ب) اشتباه در روش کارکردن با دستگاه، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوءنیت.

ج) از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز.

د) اتصال کوتاه و سایر علل الکتریکی.

ﻫ) کمبود آب در بویلر  ها.

و) انفجار فیزیکی.

ز) طوفان یخبندان، یخ شناور.