بیمه مسئولیت مدنی عمومی و سایر

سوالات متداول بیمه مسئولیت

 

بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟

بطورکلی هرنوع فعالیتی که انجام میپذیرد ممکن هست خطرات مالی و جانی غیرارادی برای پرسنل داشته باشد بطور کلی در بیمه مسئولیت کارفرما خطرات و مشکلات غیر عمدی که برای پرسنل بوجود می آید و در آن مطابق با قانون کار کارفرما مسئول است تحت پوشش قرار میگیرد.

 

در بیمه مسئولیت کارفرما چه خطراتی تحت پوشش است؟

در بیمه مسئولیت کارفرما تمامی صدمات جسمی به پرسنل مشتمل بر هزینه پزشکی و دیه که در نتیجه فعالیت حرفه ای کارگران و یا کارمندان بوجود می آید بشرط این که مسئولیت کارفرما در مراجع ذیصلاح احراز گردد تحت پوشش است.

 

در بیمه مسئولیت کارفرما چه خطراتی تحت پوشش نمیباشد؟

در شرایط عمومی بیمه های مسئولیت قسمتی به نام استثنائات وجود دارد که در صورت بروز خسارت و یا سوانح در نتیجه خطرات ثبت شده در بخش استثنائات این خطرات تحت پوشش نمیباشد که اهم آن ها عبارتند از :

1-خسارات ناشی از عمد و تقلب کارفرما و یا پرسنل

2-خسارت ناشی از انفجار و تشعشعات هسته ای

3-خسارت ناشی از جنگ ،شورش ،اعتصاب ،آشوب ،بلواو انقلاب

4-خسارت ناشی از تخلف از قوانین و مقررات دولتی (مسئولیت کیفری)

 

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟

مدارک بالینی مصدوم (اصل و یا کپی برابر اصل)

مدارک کارفرما (روزنامه رسمی + مدارک شناسایی مدیر عامل و نماینده )

مدارک شناسایی مصدوم

لیست تامین اجتماعی ماه پیش از خسارت ،ماه خسارت و ماه پس از خسارت

رای دادگاه در صورت عدم خرید پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه و یا خسارت فوتی

 

مراکز پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما؟

تقریبا تمامی شعب بیمه ایران در سطح کشور پرونده خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را تشکیل و بررسی مینمایند و اگر حد خسارت از سطح کارشناسی برخی از شعب کوچک شهرستانهای بیمه ایران بیشتر باشد از مراکز استان و یا ستاد بیمه های مسئولیت واقع در تهران کار شناس اعزام و پرونده بررسی و اعمال نظر می شود .وخسارت به نحو احسن به زیاندیده پرداخت می شود .شعبه پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرمای بیمه آنلاین، مجتمع خدمات بیمه ای سعدی است .

 

چنانچه یک و یا دو نفر را بدون نام بیمه کنیم در کارگاهی که بیشتر از دو نفر پرسنل دارد امکان دارد؟

در واقع چنانچه خواستید پول خویش را دور بریزید و در هنگام بروز خسارت مبلغ زیادی دریافت نکنید حتما این کار را انجام دهید بیمه بی نام فقط برای کارگاههایی هست که به صورت قراردادی پرسنل جذب میکنند و پرسنل شان دائما در حال تغییر هست و نه برای اینمنظور که چنانچه ده کارمند داریم دو نفرشان را بیمه کنیم و ده نفر تحت پوشش باشند در همین مثال اگر شما ده کارمند داشته باشید و ظرفیت کارگاه شما چنین موضوعی را ثابت نماید و فقط دو نفر را تحت پوشش قرار داده باشید مطابق با ماده ده قانون بیمه به شما قاعده نسبی خسارت پرداخت می شود یعنی شما بیست درصد حق بیمه را پرداخت نموده اید پس بیست درصد خسارت را دریافت خواهید نمود .یعنی در یک خسارت فوتی که 152000000تومان دیه تعلق میگیرد شما تنها 30400000تومان دریافت میکنید.به همین راحتی برای نپرداختن چندصد هزار تومان حق بیمه در هنگام صدور بیمه مسئولیت یکصدوبیست میلیون تومان را در هنگام خسارت از جیب مبارک میپردازید.