بیمه شخص ثالث

سوالات متداول بیمه شخص ثالث

 

مدارک لازم پرونده های خسارت سرنشین چیست ؟

1- صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی و نظریه کا رشناس رسمی دادگستری

2 – اصل و تصویر گواهینامه راننده در حین حادثه

3 – تصویر اسناد مالکیت خودرو

4 – برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

5 – گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر

 

برای گرفتن خسارت جانی شخص ثالث چه مدارکی لازم می باشد؟

1- صورت جلسه اولیه پا سگاه انتظامی

2 – کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کار شناس رسمی دادگستری

3 – گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگهای بازجویی

4 – نظریه های پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین

5 – گزارش معاینه جسد

6 – جواز کفن ودفن ، خلاصه رونوشت فوت ، (درصورت وجود فوتی )

7 – صورت حساب هزینه های بیمارستانی در مورد مجروحین ومصدومین

8 – حکم صادره دادگاه اولیه در صورت اعتراض طرفین حکم دادگاه تجدید نظر یا اخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع

9 – تصویر و اصل گواهینامه مقصر حادثه

10- برش بیمه نامه ثالث مقصر حادثه

11- گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان

 

برای گرفتن خسارت مالی شخص ثالث چه مدارکی لازم می باشد ؟

1- اصل و تصویر مدارک راننده ، مالک و خودرو (مقصر و زیاندیده ) ، گواهینامه ،کارت خودرو و بیمه نامه

2 – مدارک دادگاهی برابر اصل شده

3 – برای دریافت خسارت بیش از 10,000,000 ریال و خسارت بدون کروکی بازدید مقصر حادثه الزامیست

4 – برای در یافت خسارت حضور مالک و یا نماینده قانونی آن ( وکیل ) الزامی هست

 

5 – برای تسویه حساب خودروهای ( رهنی ، استیجاری و دولتی ) ارایه معرفی نامه رسمی از  واگزارنده الزامی هست . (معرفی نامه از نمایشگاه خودرو قابل پذیرش نمی باشد )

6 – در صورت تعویض پلاک انتظامی ارایه الحاقی تعویض پلاک الزامی هست .( برای دریافت الحاقی به واحد صدور بیمه نامه که شماره تماس ان در زیر بیمه نامه ثبت شده مراجعه فرما یید )

 

خسارت سرنشین از چه زمانی مشمول می گردد ؟

از لحظه ای که مصدوم پا در رکاب خودرو گذاشته تا لحظه ای که از خودرو پیاده نشده است را مشمول می گردد.

 

هزینه های بیمارستانی چگونه محاسبه می گردد ؟

در صورتی که مصدوم تحت درمان قرارگیرد . هزینه های پزشکی او بعد از  تایید پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا مقدار تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشکی که معادل یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد قابل پرداخت خواهد بود . ( هزینه های بیمارستانی فقط برای سر نشین قابل پرداخت می باشد )

 

دیه اقلیتهای مذهبی چگونه محاسبه می شود ؟

بر پایه نظر حکومتی مقام رهبری و الحاقی مصوب 4/3/1382مجلس و 6/10/1382مجمع تشخیص مصلحت نظام دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می گردد .(تبصره ماده 297 قانون مجازاتهای اسلامی )

 

ماه های حرام چه ماههایی هست و دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود؟

دیه قتل در صورتی که صدمه وفوت هر دو در یکی از ماه های رجب ، ذی قعده ، ذی حجه و محرم یا در حرم مکه معظمه اتفاق بیافتد علاوه بر دیه کامل بعنوان تشدید مجازات می بایست یک سوم دیه اضافه تر بپردازد . ( ماده 299 قانون مجازاتهای اسلامی )

 

انتخاب نوع دیه بعهده کیست ؟

انتخاب نوع دیه بعهده مقصر حادثه است . اما قوه قضا ئیه به خاطر وحدت رویه قضایی همه ساله حداقل دیه را بر پایه ارزانترین نوع دیه اعلام می نماید .

 

دیه بر چه اساسی محاسبه می شود ؟

مطابق ماده 297مجازت اسلامی دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه زیر هست :

1 – یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

2 – دویست گاوسالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

3 – یکهزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

4 – دویست دست لباس سالم از حله یمانی .

5 – یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود هست .

6 – ده هزار درهم مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد.

 

خسارتهای جانی و بدنی شامل چه بخشهایی می شود ؟

هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون هست. هزينه درمان و  معالجه نيز اگر مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه گر موضوع اين قانون خواهدبود.

 

خسارتهای مالی شامل چه بخشهایی می باشد؟

شامل تمامی خسارتهای مالی می باشد که ازمحل مسئولیت دارندگان ورانندگان وسلیط نقلیه موتوری زمینی ودرحوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث می شود و شرکتهای بیمه تا سقف تعهدات ثبت شده در بیمه نامه به جبران خسارتهای یاد شده اقدام می کنند.

 

در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟

منظور از شخص ثالث،هر شخصی هست که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه ، دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود. به استثناء راننده مسبب حادثه .

 

خطرهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث کدام هستند ؟

بیمه شخص ثالث خسارتهای مالی و بدنی ناشی از تصادم،تصادف ،سقوط ،واژگونی،آتش سوزی و یا انفجار وسیله نقلیه بیمه شده و همچنین خسارتهایی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد.

 

چه نوع خسارتهایی در بیمه شخص ثالث به زیان دیدگان حادثه پرداخت می شود؟

  • خسارتهای مالی : جبران زیانهای مالی که به اشخاص ثالث (زیان دیدگان حادثه ) وارد می شود.
  • خسارتهای جانی:

1-دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه نامه

2-هر نوع دیه و یا ارش ناشی از صدمه،شکستگی،نقص عضو و از کارافتادگی(جزئی و یا کلی ، موقت و یا دائم)

بیمه مازاد شخص ثالث چیست؟

حداقل پوشش بیمه در خسارت بدنی،معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی،معادل دو و نیم درصد (5/2 %) تعهدات بدنی می باشد . بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور،بیمه مازاد همچنین خریداری نماید.

بنابه دلایل متعددی،ممکن هست پرداخت خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالث (مشتمل بر دیه و یا ارش،شکستگی،نقص عضو یاازکارافتادگی)به 2 سال پس ازصدور بیمه نامه موکول گردد و چون به موجب آراء محاکم قضایی، مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه سال جدید می باشد،درصورت داشتن بیمه مازاد شخص ثالث ،مابه التفاوت تغییر دیه تا سقف این بیمه نامه به عهده شرکت بیمه خواهد بود. منطقی هست که با توجه به این موضوع در هنگام خریداری بیمه شخص ثالث مبلغ دیه را افزایش دهیم .

 

بیمه حوادث راننده چیست ؟

همانطوری که گفته شد،راننده خودروی مقصر،جزء اشخاص ثالث نمی باشد اما خسارتهای بدنی وارده به راننده ی مقصر حادثه با پرداخت حق بیمه جداگانه مطابق با شرایط بیمه نامه حوادث ، قابل بیمه شدن می باشد.

 

بیمه سرنشین چیست ؟

از انجا که مطابق با ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گزار ، مالک ، و یا راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورتی که سر نشین وسیله نقلیه مذکور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردند . بنابرلین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به اشخاص مذکور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد  به اشخاص فوق از محل تعهدات سرنشین قابل جبران می باشد .