بیمه سرمد در راستای گسترش خدمات بیمه ای در بستر دیجیتال امکاناتی را در سایت خود محیا نموده است که عبارتند از:

  • استعلام حق بیمه
  • صدور اینترنتی بعضی از بیمه ها
  • پرداخت الکترونیک حق بیمه
  • استعلام خسارت بیمه
  • صدور آنلاین معرفی نامه درمان

www.sarmadins.ir