بیمه هواپیما

بیمه هواپیما

 

 

معرفی بیمه نامه

در بیمه هواپیما، تمامی وسایل پرنده مانند هلیکوپترها، هواپیماهای آموزشی، تفریحی، مسافربری و باربری تحت پوشش قرار میگیرند. هواپیماها بطور کلی به دو تقسیم می شوند:
1. سبک وفوق سبک (که اغلب برای مقاصد تفریحی، آموزشی و تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند)
2. سنگین و فوق سنگین (که اغلب برای جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند)

 

 

شرایط عمومی و اختصاصی

بیمه نامه بدنه هواپیما

در این بیمه نامه، خسارتهای وارد به هواپیما در صورت از بین رفتن و یا صدمه دیدگی آن بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه جبران میشود. هزینه های مرتبط با فرود اضطراری هواپیما، هزینه‌ های امداد و نجات هواپیما، هزینه‌ های پاکسازی باند فرودگاه و هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده همچنین می تواند در این بیمه نامه پوشش داده شود. بیمه‌ بدنه‌ هواپیما به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ سه‌ شکل‌ ارائه‌ می گردد:

بیمه‌ تمام‌ خطر در زمانی‌ که‌ هواپیما در حرکت‌ نمی باشد

کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما، زمانی‌ که‌ در فرودگاه‌ (زمین‌) قرار دارد و از نیروی‌ محرکه‌ خود برای‌حرکت‌ و جابجایی‌ استفاده‌ نمی‌کند، تحت‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ پوشش‌ می‌گیرد.

بیمه‌ تمام‌ خطر بجز مواقعی‌ که‌ هواپیما در پرواز هست

کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما در روی‌ زمین‌ حتی‌ خسارات‌ زمان‌ جابجایی‌ هواپیما (Taxiing) در تعهد بیمه گر می باشد.

بیمه‌ تمام‌ خطر، بر روی‌ زمین‌ و در زمان‌ پرواز

کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ ناشی‌ از حرکت‌، توقف‌ یا جابجایی‌ هواپیما بر روی‌ زمین‌ و در زمان‌ پرواز تحت‌ پوشش‌ می باشد.

استثنائات‌ بیمه‌ بدنه:

o اگر ‌هواپیما برای ‌مصارف‌ غیرقانونی‌ و با رضایت‌ بیمه‌ گذار به‌کار گرفته‌ شود.

o هنگامی‌ که‌ هواپیما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافیایی‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ فعالیت‌ نماید.

o استفاده‌ از هواپیما برای‌ مصارفی‌ بغیر از آنچه‌ در بیمه‌نامه‌ قید شده است‌.

o هدایت‌ هواپیما توسط شخص‌ دیگری‌ به‌ غیر از خلبان‌ آن‌، به جز در مواردی‌ که‌ عمل‌ جابجایی‌(Taxiing) انجام‌ می گردد.

o زمانی‌ که‌ شرایط قابلیت‌ پرواز هواپیما یا اعتبار گواهینامه‌ خلبانی‌ خلبان‌ نقض‌ شده‌ ولی‌ پرواز انجام‌ شده است‌.

o در شرایطی‌ که‌ با موافقت‌ بیمه‌ گذار، هواپیمای‌ در حال‌ پرواز بعضی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ هواپیمایی‌کشوری ‌را نقض‌ کرده‌ باشد.

o هرگونه‌ خسارات‌ ناشی‌ از کهنگی‌ و فساد لاستیک¬های‌ هواپیما، به جز اینکه‌ شرط مغایری‌ برای‌پوشش‌ آن ها وجود داشته‌ باشد.

o خسارات‌ ناشی‌ از تغییر و تبدیل‌ هواپیما، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا.

o خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ استفاده‌.

 

بیمه نامه فرانشیز بدنه

با توجه به بالا بودن فرانشیز بیمه نامه بدنه هواپیما، بیمه گر با دریافت حق بیمه اضافی، فرانشیز مذکور را تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه نامه جنگ بدنه

در این بیمه نامه قسمتی از خسارات ناشی از جنگ، اقدامات تروریستی و مواردی نظیر آن که در بیمه نامه بدنه هواپیما استثنا شده است، تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه نامه سرنشینان هواپیما

در این بیمه نامه، سرنشینان هواپیما (مسافرین و خدمه پروازی) به دو صورت زیر می¬توانند تحت پوشش قرار گیرند:

o بیمه نامه حوادث سرنشین

براساس این بیمه نامه، جبران تمامی صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین، که منجر به فوت یا نقص عضو دائم ¬شود، در حال سوار شدن به هواپیما و یا پیاده شدن از آن یا در مدتی که داخل هواپیما هستند، مطابق با توافق با بیمه گزار، در تعهد بیمه گر می¬باشد.

o بیمه نامه مسئولیت قانونی سرنشینان

براساس این پوشش، مسئولیت قانونی بیمه گزار بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی آن ها، در حال سوار شدن به هواپیما و یا پیاده شدن از آن یا در مدتی که داخل هواپیما هستند، تحت پوشش می باشد.

بیمه نامه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث

این بیمه نامه خسارت وارد به اشخاص ثالث را که ناشی از برخورد هواپیما یا سقوط اشخاص و اشیا از آن بوده و بیمه گزار قانوناً مسئول آن شناخته شود، جبران مینماید.

بیمه نامه مسئولیت بار همراه مسافرین

در این پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران تحت پوشش قرار میگیرد.

بیمه نامه فقدان گواهی پرواز خلبانان و مهندسین پرواز

در این بیمه نامه زیان مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورتی که در اثر بیماری یا حادثه، گواهی نامه پروازی خویش را به طور موقت یا دائم از دست داده و به تبع آن مزایای آتی گواهینامه خویش را از دست دهند، تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه تجهیزات و لوازم یدکی هواپیما

این بیمه نامه تمامی تجهیزات و لوازم یدکی را که برای هواپیما مورد استفاده قرار گرفته و نیز تجهیزات کمکی و وسایل نقلیه فرودگاهی که برای امور مرتبط با تعمیرات و تخلیه بار هواپیما می باشد، تحت پوشش قرار می دهد.

اطلاعات بیشتر از طریق صفحه: سوالات متداول بیمه

جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط:

کسب درآمد از بیمهبیمه پول در گردش و پول در صندوقمعرفی و قوانین بیمه کشتی