بیمه آتشسوزی مسکونی

بیمه آتش سوزی مسکونی

 

 

معرفی بیمه نامه

در این نوع بیمه نامه منازل مسکونی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.
واحدهای مسکونی را به 2 روش انفرادی و گروهی می توان در بیمه سرمد تحت پوشش قرارداد.

موارد زیر تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد

مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل جواهرات و مروارید ، سنگهای قیمتی سوار شده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و نیز هزینه بازسازی نقشه،جمع آوری مجدد اطلاعات و یاتنظیم دفاتر بازرگانی
خسارت وارد به برنامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در سیستمهای کامپیوتری

بازار هدف

در این نوع بیمه نامه منازل مسکونی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند

 

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

 1. 1. آتش سوزی، صاعقه و انفجار
 2. 2. زلزله
 3. 3. سیل
 4. 4. طوفان
 5. 5. سقوط هواپیما
 6. 6. خطرات اضافی دیگر

 

 

شرایط فسخ قرارداد

قرارداد بیمه ممکن هست در موارد زیر پیش از انقضای مدت پیش بینی شده از سوی بیمه‌ گر و یا بیمه‌ گذار و یا هر دو در مواردی منفسخ شود:

الف ) فسخ از سوی بیمه‌ گر:

بیمه‌ گر در موارد زیر می‌تواند با اخطار 10 روزه بیمه نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده از طرف بیمه‌ گذار ارسال نماید:

 1. 1. در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی بیمه‌ گذار در موعد معین (بعد از اخطار و تعلیق قرارداد).
 2. 2. پس از هر خسارت. این حق بر این منطق استوار هست که پس از وقوع خسارت بیمه‌ گر متوجه می گردد که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است.
 3. 3. در صورت خودداری غیر عمدی بیمه‌ گذار از اظهار مطالب و یا اظهارات خلاف واقع ( ماده 13 قانون بیمه ).
 4. 4. در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( ماده 16 قانون بیمه و ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه).

در این صورت بیمه گر حق بیمه، باقیمانده از حق بیمه دریافتی را بعد از انقضای 10 روز از تاریخ اعلام خطر مزبور به بیمه گذار به صورت روزشمار محاسبه و مسترد می نماید.

ب ) فسخ از سوی بیمه‌ گذار

به موجب ماده 21 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بیمه‌ گذار می‌تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ کند.

در این صورت بیمه‌ گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق‌بیمه را محاسبه و مابه‌التفاوت دریافتی را به بیمه‌ گذار مسترد می کند. بیمه‌نامه هایی که به نفع ثالث صادر می‌شوند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

ج ) فسخ از سوی بیمه‌ گر و یا بیمه‌ گذار

1-در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلا” پنج ساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خود به خود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.

2-در مورد انتقال مالکیت مورد بیمه به هر یک از عناوین حقوقی.

د ) موارد انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن هست در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن هست قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و بخودی خود از هم گسیخته شود :

 1. 1. در صورتی که مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه ای جز حادثه بیمه شده کاملا” از بین برود که در صورت از بین رفتن مورد بیمه (به طورکامل) وقوع خطر متصور نمی باشد بنابراین بیمه موضوعیت خویش را از دست می‌دهد.
 2. در صورتی که اجازه عملیات بیمه‌ای از بیمه‌ گر سلب شود. مانند این که مقامات صلاحیت دار، پروانه کار شرکت بیمه‌ای را کلا” و یا برای رشته‌ای که بیمه مورد نظر به آن مربوط می گردد لغو نمایند و به او اجازه ادامه فعالیت ندهند.

 

 

مراحل صدور

فرم چاپی تحت عنوان پرسش نامه که حاوی محل مورد بیمه است توسط بیمه‌ گذار تکمیل و امضاء می گردد که مبنای بیمه نامه آتش سوزی قرار می‌گیرد.

بیمه‌ گذار با امضاء برگ پیشنهاد تایید می کند که تمامی سؤالات را مطابق واقعیت پاسخ داده است.

در صورت نیاز به بازدید کارشناسان بیمه نسبت به انجام بازدید و ارائه گزارش آن اقدام می‌نمایند و سپس بیمه نامه صادر و در اختیار بیمه‌ گذار قرار می‌گیرد.

مدارک لازم

 1. 1. فرم پیشنهاد تائید شده
 2. 2. فرم بازدید (در صورت وجود)

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

در این بیمه نامه حق‌بیمه بر پایه ارزش مواردی که مورد بیمه واقع شده است و همچنین خطراتی که بیمه‌ گذار درخواست می کند محاسبه می شود

 

 

فرایند دریافت خسارت

بیمه‌ گذار موظف هست به محض اطلاع از حادثه و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه، بیمه‌ گر را به طریق کتبی یا شفاهی و با دریافت تاییدیه، از حادثه آگاه سازد. بعد از اعلام خسارت توسط بیمه‌ گذار کارشناسان بیمه‌ گر در اولین فرصت از مورد بیمه بازدید کرده و اقدام به تهیه صورتجلسه خسارت می‌نمایند. بعد از کنترل مستندات بیمه نامه و مدارک درخواستی از بیمه‌ گذار مقدار خسارت محاسبه و پرداخت می گردد.

توجه 1: پیشگیری از توسعه خسارت: بیمه‌ گذار می بایست بلافاصله بعد از وقوع حادثه تمامی اقدامات لازم را به منظور پیشگیری از گسترش خسارت و نجات اموال بیمه‌شده بعمل آورد . مخارجی که بیمه‌ گذار برای پیشگیری از توسعه خسارت صرف می نماید به فرض این که منتج به نتیجه نگردد به عهده بیمه‌ گر خواهد بود .

توجه 2: اثبات مقدار موجودی

بیمه‌ گذار بایستی ثابت نماید که اولاً مورد بیمه در لحظه وقوع حریق در محل بیمه‌شده موجود بوده و طعمه حریق شده است. ثانیاً مورد بیمه‌ای که دچار آتش سوزی شده است دارای ارزش معینی بوده است زیرا صدور بیمه نامه وتعیین مبلغ بیمه‌شده به تنهایی علت ارزش یا وجود مورد بیمه در لحظه وقوع حادثه نمی باشد.

توجه 3: اعلام کیفیت وقوع آتش سوزی: بیمه‌ گذار ضمن اعلام خسارت آتش سوزی می بایست چگونگی وقوع حریق یا شروع حریق را مشخص نماید و با توجه به این موضوع هست که بیمه‌ گر تشخیص خواهد داد آتش سوزی در نتیجه تقصیر و یا اهمال و یا عمد بیمه‌ گذار یا اشخاص ثالث نبوده است.

توجه 4: دادن امکان رسیدگی به بیمه‌ گر

بیمه‌ گذار می بایست در صورت وقوع حادثه امکانات رسیدگی به بیمه‌ گر و نمایندگان او را فراهم آورد. چنانچه بیمه‌ گذار به اعلام خسارت و مطالبه آن اکتفا نماید و مانع از این شود که کارشناسان بیمه‌ گر از محل بازدید نمایند قطعاً این امر حمل بر مسئول بودن بیمه‌ گذار و موجب محرومیت او از دریافت خسارت می شود.

مدارک اعلام خسارت

 1. 1. اصل بیمه نامه و ضمیمه های آن
 2. 2. گزارش مقامات انتظامی (در صورت نیاز)
 3. 3. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی (در صورت طوفان و یا سیل)
 4. 4. گزارش کار شناس خسارت
 5. گزارش آتش‌نشانی

اطلاعات بیشتر از طریق صفحه: سوالات متداول بیمه آتشسوزی

جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط:

معرفی و قوانین بیمه آتشسوزی صنعتیمعرفی و قوانین بیمه آتشسوزی غیرصنعتی و انبار