بیمه عمر

بیمه عمر ساده زمانی

 

 

معرفی بیمه نامه

بیمه‌عمر ساده زمانی انفرادی نوعی از بیمه عمر هست که پوشش بیمه‌ای را برای مدت معینی ارائه میدهد و سرمایه بیمه صرفا در صورت فوت بیمه شده در اثنای مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتی که بیمه شده تا پایان مدت قرارداد در قید حیات باشد، وجهی بابت تعهدات بیمه‌ گر به بیمه‌ گذار پرداخت نمی شود.

انواع بیمه های عمر ساده زمانی شامل:

 • بیمه‌عمر زمانی به شرط فوت
  بیمه عمر زمانی به شرط فوت نوعی از بیمه عمر هست که بر پایه آن پوشش بیمه‌ای برای مدت معینی ارائه می شود و سرمایه بیمه‌ای صرفا در صورت فوت بیمه شده در طول مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است.
  مزایا:
  1. برای افرادی که دارای درآمدهای کم و از نگرانی شدید نسبت به آینده اشخاص وابسته خود رنج می‌برند تامین بسیار مناسبی را ارائه می‌دهد.
  2. بیمه های عمر زمانی این امکان را به اشخاص می دهند که آن ها بتوانند با پرداخت کمترین مقدار حق بیمه ، مزایای فوت بیشتری را برای خود فراهم نمایند..
  3. برای تامین نقدینگی لازم درزمان وقوع فوت صاحب بیمه نامه .

بیمه‌عمر زمانی به شرط حیات

در این بیمه ، انجام تعهدات بیمه گر موکول به حیات بیمه شده در موعد معین ( انقضاء قرارداد بیمه) هست که تعهد بیمه گر در پرداخت سرمایه به صورت یکجا یا بصورت مستمری می باشد . از بارزترین انواع این بیمه ، بیمه بازنشستگی هست که اشخاص در زمان اشتغال به کار حق بیمه پرداخت می کنند تا در زمان بازنشستگی و عدم توانایی انجام کار از محل این بیمه مستمری مادام العمر دریافت کنند . این بیمه در حال حاضر توام با بیمه بشرط فوت تحت عنوان بیمه مختلط صادر میگردد .

بازار هدف

تمامی اشخاص حقیقی به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط ثبت شده در بیمه نامه ممکن هست خطرات در یکی از سطوح زیر مورد پوشش قرار گیرد:

فوت به هر دلیل(پوشش اصلی).

پرداخت غرامت از کار افتادگی بر اثر بیماری(پوشش اختیاری).

بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل از پرداخت حق‌بیمه معاف خواهند شد(پوشش اختیاری).

 

 

مراحل صدور

تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد.

بررسی مشخصات اعلام شده، بر پایه جدول معاینات پزشکی بیمه‌عمر، ممکن هست موضوع بدون هیچ قیدی پذیرفته شده یا پوشش بیمه نیازمند معاینه پزشک معتمد بیمه‌ گر باشد.

موضوع واریز حق‌بیمه توسط بیمه‌ گذار.

صدور بیمه نامه

مدارک لازم

2. فرم پرسش نامه پزشکی (در صورت نیاز به معاینات پزشکی)

 1. کپی شناسنامه بیمه‌شده و ذینفعان (در صورت تعیین ذینفع)

 

 

فرایند دریافت خسارت

 1. 1. فرآیند پرداخت سرمایه فوت بیمه‌عمر زمانی با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به همراه کارت شناسایی معتبر و بیمه نامه مربوطه به اداره خسارت عمر شرکت بیمه‌ گر آغاز می گردد.
 2. 2. شخص مذکور اصل و یا کپی برابر اصل شده مدارک لازم را به کار شناس اداره خسارت ارائه می کند.
 3. 3. بعد از بررسی مدارک ارائه شده و در صورت صحت موضوع و موارد اعلامی حواله پرداخت سرمایه صادر و مبلغ پرداخت می گردد.

مدارک اعلام خسارت

 1. 1. درخواست کتبی ذینفع (ذینفعان) قانونی.
 2. 2. خلاصه رونوشت وفات (اصل و یا برابر اصل توسط مرجع صادر کننده).
 3. 3. گواهی پزشکی قانونی و یا پزشک معالج مبتنی بر تعیین دلیل فوت.
 4. 4. نظریه دادگاه قوه قضاییه مبتنی بر تاییدیه وراث قانونی (در صورت این که ذینفع بیمه نامه وراث قانونی باشد).
 5. .کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی باطل شده متوفی ( تمامی صفحات ).

اطلاعات بیشتر از طریق صفحه: سوالات
متداول بیمه عمر

جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط:

کسب درآمد از بیمهمعرفی و قوانین بیمه عمر مانده بدهکار