بیمه حوادث

بیمه حوادث انفرادی

 

 

معرفی بیمه نامه

زندگی درجهان امروز حوادث و مخاطرات زیادی به همراه دارد که گاه منجر به زیانهایی غیرقابل جبران می¬گردد.

معمولا ًنگرانی انسان از حوادثی هست که بدون اراده و بصورت ناگهانی پیش آمده است.

بیمه های حوادث به منظور ارائه تأمین لازم بیمه گزار در زمان فوت ناشی از حادثه ،نقص عضو (کلی و جزئی)،از کارافتادگی دائم کامل و یا جزئی، هزینه های پزشکی و غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی به صورت گروهی و انفرادی ارئه می گردد.

اهداف و مزایا

بیمه حوادث قراردادی هست که بیمه گرمتعهد می گردد در صورت دریافت حق بیمه، غرامت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه که به دو صورت انفرادی و گروهی قابل ارائه می باشد را تامین کند.

بازار هدف

تمام اقشار جامعه بدون محدودیت می‌توانند از انواع بیمه نامه های حوادث انفرادی استفاده کنند

 

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

فوت: اگر حادثه منجر به فوت بیمه شده شود، سرمایه بیمه به ذینفع پرداخت میشود.

نقص عضو و از کار افتادگی: عبارت هست از قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که در اثر حادثه به وجود آمده باشد. اگر از کارافتادگی کامل و دائم باشد، کل سرمایه و در صورتی که جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر و جداول نقص عضو در وجه بیمه شده پرداخت می شود.

هزینه پزشکی: هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا مقدار معین شده در بیمه نامه جبران می شود.

غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی: غرامت روزنه و عمومی پوششهای اضافی هست که در صورت درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه، در صورت وقوع حادثه، اگر بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، به استراحت در منزل و یا بیمارستان نیاز داشته باشد، غرامت مربوطه پرداخت می شود.

پوششهای اضافی:

 1. 1. زلزله و آتش نشان
 2. 2. شورش، بلوا، اعتصاب، آشوب، اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
 3. 3. شورش، بلوا، اعتصاب
 4. 4. تب مالت

 

شرایط فسخ قرارداد

از سوی بیمه گر : در این حالت حق بیمه به صورت روزشمار محاسبه و اعمال می شود.

از سوی بیمه گذار: در این صورت حق بیمه بر پایه تعرفه کوتاه مدت محاسبه و اعمال می شود.

 

 

مراحل صدور

1. دریافت درخواست مشتری مبتنی بر صدور بیمه نامه حوادث انفرادی و تکمیل فرم پیشنهاد

 1. 2. پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار
 2. 3. صدور بیمه نامه
 3. 4. تحویل بیمه نامه به بیمه گذار

مدارک لازم

مدارک لازم فقط کارت ملی و یا شناسنامه است.

روش محاسبه

سقف سنی در این نوع بیمه نامه ها 75 سال بوده و برای بیمه شدگان بالاتر از 75 سال به ازاء هر سال 10% حق بیمه اضافه از بیمه شدگان دریافت می شود .

 

 

راهنمای دریافت خسارت

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه های حوادث باید تقاضا یا اعلام خسارت بیمه گذار یا بیمه شده یا زیان دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و همچنین شرح کامل حادثه ارائه گردد.

فرایند دریافت خسارت

درخواست زیان دیده مشتمل بر این که زیان دیده خود بیمه شده و یا استفاده کننده باشد.

 1. 2. تاییدیه بیمه نامه و یا استعلام از واحد صدور
 2. 3. فتوکپی شناسنامه بیمه شده
 3. 4. گزارشهای حادثه مشتمل بر گزارش مقامات انتظامی، قضایی و غیره.
 4. 5. اصل بیمه نامه
 5. 6. فیش وصول حق بیمه
 6. 7. گواهی پزشکی قانونی
 7. 8. گواهینامه رانندگی (در صورت مبادرت بیمه شده به رانندگی که منجر به حادثه شده باشد).

* اگر موضوع رسیدگی، غرامت فوت باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر دریافت مدارک بشرح زیر همچنین ضرورت دارد:

 1. 1. رونوشت خلاصه فوت
 2. 2. گواهی حصر وراثت در صورت عدم تعیین استفاده کننده
 3. 3. فتوکپی شناسنامه وراث و یا استفاده کنندگان
 4. 4. قیم نامه در صورت داشتن ورثه و یا استفاده کننده صغیر
 5. 5. نامه اداره سرپرستی در صورت داشتن ورثه و یا استفاده کننده صغیر مبتنی بر روش پرداخت سهم صغیر.

*اگر موضوع رسیدگی، غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی روزانه باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر، دریافت مدارک بشرح زیر همچنین ضرورت دارد:

 1. 1. گواهی پزشک معالج و یا معاینه کننده
 2. 2. نظریه پزشکی مبتنی بر پایان معالجات
 3. 3. نظریه پزشکی و یا کمیسیون پزشکی دال بر تعیین مقدار نقص عضو و یا از کارافتادگی
 4. 4. نظریه پزشک معتمد شرکت مبتنی بر تاییدیه مقدار نقص عضو و یا ازکارافتادگی موقت

*اگر موضوع رسیدگی به پرونده، مرتبط با هزینه درمان باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر مدارک زیر همچنین لازم است:

 1. 1. اصل صورت حساب بیمارستان
 2. اصل هزینه های متفرقه درمان
جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط:

کسب درآمد از بیمهمعرفی و قوانین بیمه حوادث گروهی