بیمه بدنه

بیمه بدنه

 

 

معرفی بیمه نامه

در این نوع بیمه نامه، تعهد بیمه گر جبران خسارات وارده به وسیله نقلیه بیمه شده است. این بیمه نامه به صورت اختیاری و برای پوشش وسائط نقلیه در قبال آتش سوزی، صاعقه، انفجار، حوادث و سرقت کلی مورد بیمه خریداری می شود و بیمه گر متعهد می گردد اگر مورد بیمه به دلیل هریک از حوادث مشمول بیمه از بین رفته یا به آن خسارت وارد شود، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر یا مبلغ خسارت را مطابق با شرایط بیمه نامه پرداخت کند. نیز این بیمه نامه قابلیت افزودن پوششهای اضافی، با پرداخت حق بیمه مرتبط با آن را دارا می باشد.

اهداف و مزایا

جبران هر نوع خسارتی که به خودرو وارد می گردد یا از اجزای خودرو سرقت شود.

بازار هدف

دارندگان وسیله نقلیه می‌توانند نسبت به خرید این بیمه نامه اقدام کند.

 

شرایط عمومی و اختصاصی

پوششهای اضافی

افزایش قیمت خودرو:

بیمه گر با ارائه این پوشش تعهد می کند درصورتیکه موضوع بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت روز بیمه شده باشد، افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه تا حدود تعیین شده، که در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده را تحت پوشش قرار می دهد.

با وجود این شرط خسارت خسارات پرداختی توسط بیمه گر در طول مدت بیمه از مبلغ بیمه شده و مقدار افزایش قیمت ثبت شده در بیمه نامه یا قیمت معاملاتی خودرو پیش ازتصادف (هر کدام کمتر باشد) تجاوز نخواهد نمود.

افت قیمت:

به موجب این شرط بیمه گر متعهد میگردد در صورتی که در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه، به خودرو بیمه شده خسارت وارد شود متناسب با مقدار خسارت وارده به شرح ثبت شده در جدول زیر معادل 5 الی 20 درصد خسارت قابل پرداخت را ( مطابق جدول زیر) بابت افت قیمت خودرو پرداخت کند.

نسبت خسارت قابل پرداخت به مبلغ بیمه شدهدرصد اضافه مبلغ خسارت بابت افت قیمت
تا 10 درصد5%
بیش از 10% تا 20%10%
بیش از 20% تا 40%15%
بیش از 40%20%

این پوشش محدود به خودروهایی هست که بیش از 7 سال از زمان ساخت آن ها نگذشته باشد. حداکثر تعهد بیمه گر هیچگاه از ارزش روز وسیله نقلیه بیمه شده پیش از وقوع حوادث تحت پوشش یا مبلغ بیمه شده ( هر کدام کمتر باشد) تجاوز نخواهد نمود. این خسارت فقط یک بار در طول سال بیمه ای قابل پرداخت هست. پوشش افت قیمت شامل خسارت کلی ،سرقت درجا و سرقت کلی نمیشود .

سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو:

سرقت درجا عبارت هست از سرقت قطعات و لوازم خودرو بیمه شده، بدون سرقت کلی خودرو

شکست شیشه به عللی غیر از خطرات اصلی

حوادث طبیعی:

حوادث طبیعی، حوادثی هست که خارج از اراده انسان بوده و شامل سیل، زلزله، آتشفشان،طوفان، تگرگ، بهمن، رانش زمین و امثالهم می باشد

خسارات ناشی از تاثیر مواد شیمیایی:

در این پوشش خسارات ناشی از تاثیر اسید،گاز،رنگ و سایر مواد شیمیای بر روی رنگ خودرو تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

هزینه ایاب و ذهاب در مدت تعمیر:

درصورتیکه به دلیل وقوع یکی از خطرات تحت پوشش بیمه (به استثناء سرقت و خسارت کلی) امکان استفاده از خودرو بیمه شده برای بیمه گذار میسر نباشد ، هزینه ایاب ذهاب قابل پرداخت خواهد بود.

عدم اعمال ماده 10:

از آنجایی که با پرداخت خسارت ،مبلغ بیمه شده به مقدار خسارت پرداختی تقلیل می یابد و اگر بعد از تعمیر خودرو مبلغ بیمه شده توسط بیمه گذار ترمیم نشده باشد ،هنگام پرداخت خسارتهای بعدی ماده 10قانون بیمه اعمال میگرددو نیز درصورتیکه در طول مدت بیمه ارزش وسیله نقلیه بیمه شده افزایش یافته باشد ،ماده مذکور اعمال خواهد شد بنابراین به موجب این شرط بیمه گر نعهد می کند درصورتیکه موضوع مورد بیمه به قیمت روز بیمه شده باشد ،درموارد زیر از اعمال ماده 10قانون بیمه صرفنظر کند :

1) اگر مجموع خسارت پرداخت شده کمتر از 25 درصد مبلغ بیمه باشد .

2) درصورتی که ارزش وسیله نقلیه بیمه شده در طول مدت بمیه کمتر از 25 درصد مبلغ افزایش یافته باشد .

 

 

شرایط فسخ قرارداد

فسخ قرار داد بیمه‌بدنه خودرو از طرف بیمه‌ گر به دلایل زیر ناشی می گردد:

 1. 1. در صورتی که بیمه‌ گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.
 2. 2. در صورت تشدید خطر به جز آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.
 3. 3. اگر بیمه‌ گذار سهوا از بیان مسئله‌ای خودداری یا گفته های آن خلاف واقع باشد و مطالب اعلام نشده و یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

فسخ قرار داده بیمه بدنه خودرو از طرف بیمه‌ گذار به دلایل زیر ناشی می گردد:

 1. 1. در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌ گر حاضر به تخفیف در حق‌بیمه نشود.
 2. 2. در صورتی که فعالیت بیمه‌ گر به هر علت متوقف شود.

تبصره :

در صورتی که بیمه‌ گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه‌ گر حق‌بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق‌بیمه را به بیمه‌ گر پرداخت می نماید.

 

 

مراحل صدور

به منظور خرید این بیمه نامه ابتدا بیمه‌ گذار یا نماینده قانونی او نسبت به تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد اقدام می کند، سپس کار شناس بیمه از خودروی مورد بیمه بازدید می نماید. بعد از آن حق‌بیمه مربوطه محاسبه و به بیمه‌ گذار اعلام تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند و بعد از پرداخت حق‌بیمه ، بیمه نامه صادر و تحویل می گردد.

مدارک لازم

 1. تکمیل فرم پیشنهاد
  2. کارت خودرو
  3. بیمه نامه سال قبل (در صورت وجود)
  4. گزارش بازدید

روش محاسبه

تخفیف بیمه بدنه مشمول بیمه گذارانی می شود که در طی یکسال بیمه ای و یا بیشتر از محل بیمه نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند.

جدول تخفیفات باتوجه به تعرفه بصورت زیر می باشد.

سالهای عدم خسارتتخفیفات
سال اول25%
سال دوم40%
سال سوم50%
سال چهارم60%

 

 

راهنمای دریافت خسارت

به منظور اعلام خسارت های مالی با مرکز پیام شرکت سامان نگار ایرانیان با شماره تلفن 84325-021 تماس حاصل نمایید .

در صورت بروز خسارت بیمه‌ گذار می بایست در کمترین زمان ممکن نسبت به اعلام خسارت اقدام کند. در این صورت با تکمیل فرم اعلام خسارت و تکمیل و درج اطلاعاتی چون مشخصات بیمه نامه، مشخصات راننده، مشخصات طرف حادثه و چگونگی وقوع حادثه اقدام می گردد. بعد از آن بیمه‌ گر نسبت به بازدید از خودروی صدمه دیده اقدام و مدارک پرونده را تکمیل می کند و نهایتا بر پایه نرخهای روز قطعات و لوازم خودرو نسبت به محاسبه و پرداخت خسارت اقدام می گردد .
توجه : بیمه‌ گذار می بایست تا زمان خسارت (تاریخ وقوع خسارت) تمام اقساط مرتبط با بیمه نامه را پرداخت نموده باشد.

مدارک اعلام خسارت

 1. کارت ملی بیمه‌ گذار
  2. کارت خودرو
  3. اصل بیمه نامه
  4. کروکی مقامات انتظامی
  5. اسناد مالکیت خودروی زیان دیده

اطلاعات بیشتر از طریق صفحه: سوالات متداول بیمه بدنه

جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط: