بیمه باربری بین المللی

بیمه باربری بین المللی

 

 

معرفی بیمه نامه

این بیمه نامه محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را براساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن، کلوز A- B- C و Total Loss تحت پوشش قرار می دهد.
به طور کلی مجموعه شرایط A جامع ترین و شرایط C و Total Loss حداقلی از پوششها را شامل میشود.

بازار هدف

تمامی وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا

 

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

شرط از بین رفتن کامل کالا (Total Loss)

این نوع بیمه نامه فقط خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی یا غرق شدن کامل کالا را تحت پوشش قرار میدهد.

خطرات مشمول بیمه در مجموعه شرایط C
1- آتش سوزی و یا انفجار.
2- به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن و یا واژگون شدن کشتی و یا شناور.
3- واژگون شدن و یا از راه و یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.
4- تصادم و یا برخورد کشتی، شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.
5- تخلیه کالا در بندر اضطراری.
6- فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
7- به دریا انداختن کالا برای سبک سازی کشتی.
8- خسارت همگانی
9-مسئولیت مشترک در تصادم

خطرات تحت پوشش مجموعه شرایط B

1- تمامی خطرات تحت پوشش کلوز C
2- زلزله، آتشفشان ، صاعقه
3- به دریا افتادن کالا از روی عرشه
4- ورود آب دریا ,دریاچه و یا رودخانه به کشتی ,شناور ,محفظه کالا ,کانتینر لیفت وان,یامحل نگهداری کالا
5- تلف کلی هر بسته در کشتی و یا شناور یا تلف کلی هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگیری یا تخلیه کشتی و یا شناور
6- خسارات ناشی ازعدم تحویل (مطابق با کلوز پیوست )،دزدی ،دله دزدی ، ریزش،پارگی،چنگگ،قلاب زدگی ، آبدیدگی ، خسارتهای ناشی از کالای مجاور و شکست جزو تعهدات بیمه گر می باشد.
درکلیه مواردبجز مواردیکه درشرایط C تحت پوشش می باشد معادل 3% ارزش هر بسته و یا هرواحد بسته بندی ثبت شده دربارنامه حمل خسارت دیده بعهده بیمه گذار می باشد.

خطرات تحت پوشش مجموعه شرایط A

مجموعه شرایط A تمام خطرهایی که منجر به تلف شدن و یا صدمه دیدن کالای مورد بیمه می شود، به جز موارد استثنا شده را تحت پوشش قرار می دهد.


استثنائات:

1- تلف شدن ، صدمه دیدن و یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌ گذار
2- نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن و یا حجم یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.
3- تلف شدن، صدمه دیدن و یا هزینه ناشی از کافی نبودن و یا نامناسب بودن بسته بندی و یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر این که بسته بندی و یا آماده سازی پیش از شروع بیمه نامه انجام شده و یا به‌ وسیله بیمه گذار و یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مرتبط با این شرط ،” بسته بندی ” شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند).
4- تلف شدن، صدمه دیدن و یا هزینه به دلیل عیب ذاتی و یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.
5- تلف شدن، صدمه دیدن و یا هزینه ای‌که دلیل آن تاخیر باشد، حتی چنانچه این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد
6- تلف شدن ، صدمه دیدن و یا هزینه ناشی از اعسار و یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان و یا گردانندگان کشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از سوی یکی از آن ها، به شرط این که بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی ، از این امر مطلع بوده و یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری نموده و یا با خرید آن توافق کرده است ، اعمال نمی گردد.
7- صدمه عمدی و یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه و یا هر قسمت از آن از طرف هر شخص متخلف
8- تلف شدن، صدمه دیدن و یا هزینه ای که مستقیم و یا غیر مستقیم به دلیل و یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ و یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای یا ترکیب هسته ای و یا واکنش مشابه دیگر و یا نیرو و یا ماده رادیو اکتیو کارکند.
9- عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی و یا شناور و یا نا مناسب بودن کشتی و یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه ، مشروط بر این که هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی و یا نا مناسب بودن کشتی و یا شناور آگاه باشد.
10- نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل‌ برای حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر این که بارگیری کالا درون و یا برون این وسائط پیش از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد و یا توسط بیمه گذار و یا کارکنان او انجام شده باشد و آن ها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.
11- در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری نموده و یا با خرید آن توافق کرده است استثنای بند 9 اعمال نمی گردد.
12- بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌کنند.
13- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور و یا هرگونه عمل خصمانه توسط و یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.
14- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف و یا اثرات ناشی از این امور و یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آن ها.
15- مین، اژدر و بمبهای مترو‌که و یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه.
16- عمل اعتصاب کنندگان، پیشگیری از ورود کارگران و یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می نمایند.
17- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی.
18- هر گونه عمل تروریستی و یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازی دولتی و یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور و یا خشونت بر علیه دولت و یا از سوی و یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی و یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.
19- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی و یا مذهبی

 

 

مراحل صدور

 • تکمیل، مهر و امضا پرسش نامه (فرم پیشنهاد) بیمه نامه توسط صاحب کالا، بیمه گذار، ذینفع یا نماینده قانونی او
  • انجام بازدید (در صورت لزوم)
  • اعلام قیمت و شرایط به بیمه گذار
  • پرداخت حق بیمه توسط خریدار
  • صدور و تحویل بیمه نامه به بیمه گذار

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی :
• فرم پرسش نامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی و یا نماینده قانونی او تکمیل، مهر و امضاء شده باشد.
• در مواقع لازم ارائه پروفروما ضروری است.
• فرم گزارش بازدید کار شناس مورد تائید بیمه گر از مورد بیمه در موارد خاص.

 

 

راهنمای دریافت خسارت

در صورت بروز خسارت می بایست بیمه‌ گذار بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع خسارت و در موعد معین در بیمه نامه موضوع را از طریق تلفن یا نامه به شرکت بیمه اعلام کند تا نسبت به تنظیم صورتجلسه خسارت و تعیین موارد صدمه دیده اقدام شود.

بعد از بررسی و کنترل مستندات بیمه نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌ گذار در صورتجلسه خسارت، کار شناس ارزیاب خسارت بیمه‌ گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت مقدار خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌ گر به بیمه‌ گذار اعلام می کند.

مدارک اعلام خسارت

 • نامه اعلام خسارت
 • اصل بارنامه سراسری
 • اصل فاکتور خرید کالا
 • اصل صورت بسته بندی کالا
 • اصل گواهی مبدأ
 • اعلامیه بانکی ( در صورت گشایش اعتبار)
 • کپی پشت و رو پروانه سبز گمرکی کالا
 • بارنامه داخلی (اگر کالا بعد از ترخیص از گمرک خسارت ببیند)
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورتمجلس بندری و یا گمرکی (در صورت وقوع خسارت در زمان تخلیه و یا گمرک)
 • گواهی قبول مسئولیت توسط مقصر حادثه (مثل پیمانکار تخلیه)
 • گواهی کسر تخلیه و یا عدم تحویل ( در مورد کسری کالا و یا عدم تحویل کالا)
 • تأییدیه کنسولگری جمهوری اسلامی (مرتبط با خسارتهای خارج از مرز)
 • گزارش بازدید نماینده لویدز (در صورت وقوع خسارت در خارج از کشور)
 • گزارش پلیس محل وقوع حادثه (در خصوص خسارت بعد از ترخیص کالا یا ناشی از حادثه وسیله نقلیه در حمل ترکیبی)
 • اصل CMR (خسارت توسط متصدی حمل ظهر نویسی شده باشد)
جهت خرید این بیمه نامه می توانید از طریق صفحه سفارش آنلاین بیمه اقدام نمایید و یا با شماره تلفن 44098225 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط:

معرفی و قوانین بیمه باربری داخلی